Agile, Dev Ops i Lean Six Sigma

987 zł*
*Podana cena kursu jest ceną:

 • brutto (zawiera podatek VAT 23%), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
 • netto (nie zawiera podatku VAT 23% – cena brutto 1214,01 zł), jeśli zakupu dokonują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne;
 • obowiązującą dla płatności przed rozpoczęciem kursu.
Cena zawiera m.in. certyfikat zdania egzaminu (na podstawie rozwiązanych zadań sprawdzających), zaświadczenie ukończenia kursu (na podstawie obecności), komplet materiałów z pełnymi rozwiązaniami, darmowe konsultacje (więcej), zajęcia w sali komputerowej lub w formie zdalnej (więcej) – do wyboru.
(za 30 godzin dydaktycznych)
*Szczegóły cenowe

Poziom: podstawowy + średnio zaawansowany

30 godzin dydaktycznych

Zajęcia zdalne lub stacjonarne w sali komputerowej

Zaświadczenie ukończenia  

Ocena kursu: 4,17/5,00 – 92% ocen co najmniej 4 (w skali od 1 do 5)

Koordynator: Piotr Ćwiakowski (pcwiakowski@labmasters.pl)

Oprogramowanie: MS Office/JIRA/Confluence

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa ul. Długa 44/50 (mapa)

Opis kursu

Kurs poświęcony jest zgłębieniu z pozoru odległych od siebie dziedzin, jakimi są podejście zwinne (Agile), które dominuje obecnie w obszarze projektów informatycznych i wytwarzania oprogramowania, oraz filozofia optymalizacji procesów (Lean Six Sigma), będąca połączeniem zamysłu eliminacji marnotrawstwa i tzw. „wąskich gardeł” oraz spojrzenia statystycznego, redukującego zmienność w procesie. Obie dziedziny mają jeden cel – przyspieszenie i uzyskanie większej efektywności w realizacji procesów. Co ciekawe, wiele spośród zasad charakteryzujących metodyki zwinne znajduje swoje źródło w filozofii Lean Manufacturing – sam Scrum Guide, będący kompendium Scruma, wspomina o bazowaniu na empiryzmie i „lean thinking”. Niemniej zaskakująca jest ewolucja podejścia Agile, które zaczynając od pozornie prostych założeń wywodzących się głównie ze Scrum i Extreme Programming (XP), przeszło długą drogę, rozwijając rewolucyjne koncepcje pokroju DevOps. DevOps to model pracy oraz kultura organizacyjna cechującą się połączeniem zespołów wytwarzających oprogramowanie (Software Development) i zarządzających oraz wspierających systemy (Software Operations). Jej celem jest przyspieszenie dostarczania oprogramowania, ulepszenie przepływu wartości od pomysłu do realizacji i unikanie lub szybsze adresowanie błędów.

Grupą docelową kursu są programiści pracujący w szeroko rozumianym IT, osoby pracujące lub chcące pracować w środowisku Agile (m.in. w rolach: Scrum Master, Product Owner, Product Manager, Agile Coach, Agile Lead, analityk biznesowy), analitycy Data Science (pracujący m.in. w R i Python), a także managerowie i Project Managerowie, którzy nadzorują lub koordynują pracę programistów, analityków, zespołów produktowych i trenerów Agile/Scrum. Znajomość zagadnień wchodzących w zakres kursu jest niezbędna w pracy osób odgrywających kluczowe role w podejściu Agile i Project Managera, a dla analityka/programisty jest dodatkowym atutem na rynku pracy i ważnym uzupełnieniem miękkich umiejętności dewelopera/analityka danych.

Kurs to sesje szkoleniowe prowadzone na żywo, praktyczne ćwiczenia i bogaty zbiór materiałów, który pozwoli uczestnikowi także samodzielnie zagłębić się w prezentowaną tematykę. Materiały przekazywane w ramach kursu zapewniają dostęp do unikatowych dokumentów ułatwiających poruszanie się w świecie Agile i Lean Six Sigma. Znaczną przewagą niniejszego kursu nad szkoleniami realizowanymi we własnym tempie (self-pace) jest interakcja z prowadzącymi, możliwość zadawania pytań i rozpoczynania dyskusji oraz nabywanie realnych umiejętności.

Po ukończeniu kursu, perspektywy zawodowe znacznie się rozszerzą – poczynając od zmiany sposobu myślenia, nabycia lub ulepszenia umiejętności technicznych (obejmujących m.in. znajomość najlepszych metodyk tworzenia oprogramowania, poznanie czynności DevOps, polepszenie jakości kodu, obsługę powszechnych narzędzie JIRA i Confluence), aż po możliwości pełnienia dedykowanych ról w Scrumie i pracy w systemie Kanban, kończąc na perspektywie zatrudnienia jako Lean Expert, Process Designer, Agile Coach, Agile Lead, Change Manager, Project Manager i tym podobne.

Zapisy

Zgłoś zainteresowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wzięciem udziału w kursie realizowanym na żywo, zgłoś wstępną chęć uczestnictwa. Dzięki temu, wcześniej niż inni otrzymasz informację o zapisach i będziesz mieć pierwszeństwo w rejestracji.

Tematyka kursu

Agile w przedsiębiorstwie

Pierwsza część przekazuje wiedzę i umiejętności w zakresie Agile od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego, prezentując szeroki wachlarz technik i metod. Na każdym etapie kursu przekazywana jest niezbędna wiedza teoretyczna, która następnie przekładana jest na realne umiejętności podczas rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych (w formie case study), także w zakresie obsługi najpopularniejszych branżowych narzędzi (Atlassian JIRA i Atlassian Confluence). Scrum i Kanban, najczęściej pojawiające się w przedsiębiorstwach metodyki zwinne, zostaną omówione na tyle szczegółowo, aby nawet osoba początkująca mogła poruszać się z łatwością w takim środowisku, a eksperci zyskali nowe spojrzenie oraz poznali zarówno powszechne, jak i niszowe techniki. Prowadzący podzieli się również przemyśleniami na temat trendów, wyzwań, a także efektywnych rozwiązań często spotykanych problemów.

 • Filozofia Agile (Agile Manifesto, Agile Principles, cykl życia Agile).
 • Porównanie podejścia zwinnego i klasycznego (waterfall).
 • Agile na poziomie zespołu i organizacji.
 • Zwinne metody rozwoju aplikacji (DSDM, XP, FDD, TDD, Lean Development i inne).
 • Zwinne podejścia do tworzenia rozwiązań dla kompleksowych problemów (np. Scrum, Kanban, Scrumban).
 • Jak skupić się na MVP (Minimum Viable Product)?
 • Szczegółowe omówienie Scrum (m.in. filary, wartości, role, artefakty, ceremonie, historyjki użytkownika – user stories, INVEST, YAGNI, narzędzia do monitorowania dostarczanego produktu).
 • Pozostałe role w Agile.
 • Estymacje w Agile.
 • Kanban (in. zasady, Kanban board, Kanban cards, WiP limits, metryki, praktyki).
 • Połączenie najpopularniejszych praktyk (Scrumban).
 • Sposoby użytkowania oprogramowania Atlassian JIRA do efektywnego zarządzania zespołem i pracą programistów w Agile. Wykorzystanie JIRA w codziennej pracy.
 • Sposoby użytkowania oprogramowania Atlassian Confluence w zakresie efektywnej współpracy zespołów i zarządzania wiedzą w Agile.
 • Skalowanie Agile w organizacji (SAFe, LeSS, SoS, Nexus, Spotify i inne). Zalety oraz najczęstsze wyzwania.
 • Kultura organizacyjna i modele pracy w Agile (np. DevOps).

Elementy DevOps związane z automatyzacją procesów

W drugiej części prezentowane są praktyczne aspekty DevOps przez omówienie rozwoju oprogramowania i projektów analitycznych (m.in. system kontroli wersji, odtwarzalne środowisko programistyczne, continuous integration & deployment) używanych przez analityków Data Science i programistów. Zawartość i forma tej części jest przygotowana tak, aby była użyteczna zarówno dla programistów/analityków, jak i ról związanych z Agile oraz Project Managerów.

 • Kontrola wersji oprogramowania w oparciu o git i Github (a także porównanie z Gitlab i BitBucket) z zastosowaniem w pracy zespołowej (branch, , pull request, review, Scrum Board).
 • Znaczenie i techniki pracy w odtwarzalnym środowisku programistycznym (Docker).
 • Automatyzacja procesów związanych z rozwijaniem oprogramowania takich jak aktualizacja danych, testowanie i publikowanie wyników (CI/CD z użyciem Github Actions, porównanie z Jenkins).
 • Projekt analityczny a końcowy odbiorca – przegląd popularnych rozwiązań (AWS, Google Cloud), wykorzystanie REST API oraz rozwiązań powiązanych z wykorzystanym językiem programowania.

Lean Six Sigma

Trzecia część kursu obejmuje filozofię Lean Six Sigma. Podejście Lean skupia się na uproszczeniu i zoptymalizowaniu procesów. Z kolei Six Sigma dąży do redukcji zmienności w procesie i uzyskania jak największej przewidywalności. Całościowo, Lean Six Sigma ma na celu dostarczenie technik pozwalających na efektywną pracę, poprawę procesów oraz analizowanie i rozwiązywanie problemów w każdym obszarze i w każdej branży. Takie umiejętności są wysoko cenione na rynku oraz pozwalają rozwinąć się jako profesjonalista nie tylko w zakresie umiejętności miękkich, ale także analitycznych i biznesowych.

 • Filozofia optymalizacji procesów (The Toyota Way, Kaizen).
 • Klasyczne metody i techniki ulepszania procesów (np. Lean Management, Six Sigma, Lean Six Sigma, Kanban, 5S).
 • Ustrukturyzowana droga rozwiązywania problemów (np. identyfikacja problemu, analiza przyczyny problemu, diagram Ishikawy, 5 x Why).
 • Podejście do analizy i mapowania procesów (np. SIPOC, pomiar procesu, tworzenie mapy procesu, genchi genbutsu).
 • Sposoby budowania rozwiązań (np. PICK matrix, mapa myśli, poka yoke).
 • Kontrola procesu (budowanie metryk).
 • Innowacyjne podejście do usprawnień biznesowych (np. Design Thinking, grywalizacja, FMEA).
 • Zastosowanie optymalizacji w procesach związanych z Agile.