MICROSOFT EXCEL W ZASTOSOWANIACH STATYSTYCZNYCH. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ANALIZ EKONOMICZNYCH I BIZNESOWYCH.

Zabezpieczone: MICROSOFT EXCEL W ZASTOSOWANIACH STATYSTYCZNYCH. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ANALIZ EKONOMICZNYCH I BIZNESOWYCH

Opis książki

Przeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel w szczególności w zakresie tworzenia raportów statystycznych? A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje Ci wykonywanie standardowych, codziennie powtarzanych czynności, zaś efekty Twoich analiz nie są zadowalające? Chciał(a)byś się nauczyć sprawnie i efektywnie posługiwać Excelem, wykorzystując jego wszechstronne możliwości? Chciał(a)byś poznać i zrozumieć zastosowanie narzędzi statystycznych, a przede wszystkim nauczyć się w praktyce przeprowadzać analizy statystyczne, m.in. używać statystyk opisowych, stawiać i weryfikować hipotezy statystyczne, budować modele ekonometryczne, analizować szeregi czasowe, przeprowadzać optymalizację, czy tworzyć modele symulacyjne? A może potrafisz już to wszystko robić, ale szukasz inspiracji do tworzenia interaktywnych raportów statystycznych w Excelu i przedstawiania wyników w formie profesjonalnych kokpitów menedżerskich (ang. dashboards)? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedź jest twierdząca, oznacza to, że ta książka została napisana właśnie dla Ciebie!

 

 

W tej książce znajdziesz praktyczne przykłady aplikacyjne typu Case Study wyjaśniające od A do Z cały proces analizy statystycznej, a więc:

  • wybór odpowiedniej metody w zależności od celu badania i typu analizowanych danych
  • dobór konkretnych narzędzi w Excelu do przeprowadzenia analizy
  • omówienie działania tych narzędzi w kontekście teoretycznym i przede wszystkim praktyczne ich zastosowanie
  • dokładne wyjaśnienie wyników zwracanych przez użyte narzędzia i co oznaczają otrzymane wartości
  • interpretacja uzyskanych wyników oraz stworzenie na tej podstawie rekomendacji.

Książa stanowi zbiór praktycznych zastosowań Excela do analiz statystycznych. Tematyka omawianych przykładów skupia się głównie wokół obszarów ekonomicznych, biznesowych i społecznych. Całość prezentowana jest w formie warsztatowej, w myśl zasady „Learning by doing”. Nie znajdziesz tu suchej teorii. Stawiamy na praktykę! Dlatego jednym z ważniejszych elementów tej książki są pliki Excela, w których znajdują się rozwiązania wszystkich opisanych w niej zagadnień. Właśnie dopracowane, bogate w przykłady i opisy arkusze Excela są tym, co wyróżnia tę książkę spośród setek książek dostępnych na rynku. Dlatego rekomendowanym systemem pracy, jest równoległe czytanie książki i wykonywanie ćwiczeń w Excelu.

Materiały do pobrania

Size: 3 MB

Spis treści

Rozdział 1. Statystyka opisowa

1.1. Wstęp
1.2. Wprowadzenie teoretyczne
1.3. Obliczanie miar własności rozkładu w Excelu
1.4. Wizualizacja rozkładu statystycznego za pomocą wykresu pudełkowego
1.5. Wizualizacja rozkładu statystycznego za pomocą histogramu
1.6. Korelacja
1.7. Przykład aplikacyjny
1.8. Podsumowanie

Rozdział 2. Analiza szeregów czasowych

2.1. Stopa wzrostu
2.2. Indeksy
2.3. Wartości realne i nominalne
2.4. Przeliczanie indeksów
2.5. Przykład aplikacyjny
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Weryfikowanie hipotez statystycznych

3.1. Wprowadzenie do badań statystycznych
3.2. Weryfikowanie hipotez statystycznych
3.3. Wartości krytyczne
3.4. Testy istotności dla jednej próby dla średnich
3.5. Testy istotności dla dwóch prób dla średnich
3.6. Testy istotności dla proporcji
3.7. Przykład aplikacyjny
3.8 Podsumowanie

Rozdział 4. Model regresji liniowej

4.1. Wprowadzenie teoretyczne
4.2. Estymacja modelu regresji liniowej w praktyce
4.3. Forma funkcyjna modelu
4.4. Przykład modelu ze zmiennymi 0–1 i trendem
4.5. Przykład aplikacyjny
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Optymalizacja i scenariusze w podejmowaniu decyzji

5.1. Optymalizacja
5.2. Analiza warunkowa
5.3. Przykład aplikacyjny
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Modele symulacyjne i podejmowanie decyzji

6.1. Symulacja Monte Carlo
6.2. Rozkłady prawdopodobieństwa i generowanie liczb pseudolosowych
6.3. Przykłady zastosowań symulacji Monte Carlo
6.4. Zadanie aplikacyjne
6.5. Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Indeks rzeczowy

Indeks funkcji MS Excel

Indeks narzędzi i dodatków MS Excel

Fragmenty recenzji

Prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski.

Podręcznik poświęcony jest analizie statystycznej danych, w tym prezentacji możliwości i przekazaniu praktycznych umiejętności posługiwania się pakietem Excel. Poza bardzo przystępnym przedstawieniem omawianych zagadnień, absolutnie wyjątkową cechą ten pracy jest udostępnienie materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej. Są to drobiazgowo przygotowane przykłady i ćwiczenia, wraz z wyjaśnieniami, które, co należy podkreślić, powinny stanowić integralną część wydania. Całość stanowi materiał, który można traktować jak bardzo dopracowany kurs dający czytelnikowi możliwość samodzielnego poznania i nauki wykorzystania pakietu Excel do takich zagadnień jak analiza statystyk opisowych, szeregów czasowych, statystycznej weryfikacji hipotez, przygotowania modeli regresji liniowej, optymalizacji oraz przygotowania symulacji (w tym Monte Carlo) i tworzenia scenariuszy wariantowych.

dr Marcin Pietrzak

Książka jest kierowana do osób, które potrzebują praktycznych umiejętności przeprowadzania analiz statystycznych a takiej wiedzy nie posiadają, bądź wymaga ona odświeżenia. Wybór programu MS Excel jako narzędzia analitycznego gwarantuje szerokie grono odbiorców książki. Jest to bodajże najpopularniejszy na świecie, wykorzystywany w biznesie program do analizy danych. O dużym nacisku na praktykę świadczą przygotowane przez autorów materiały dodatkowe – gotowe pliki Excelowe, które zmieniają czytanie książki w warsztaty. Czytelnik, przechodząc przez książkę i wykonując znajdujące się w niej zadania, jest prowadzony przez autorów analogicznie do wykładowy prowadzącego ćwiczenia ze studentami. Zdecydowanie jest to pozycja dla empiryków, osób zatrudnionych w „biznesie”, gdzie praktyczna znajomość statystyki jest niezbędna.