Global Terrorism

Aplikacja powstała w celu uświadomienia skali a także w celu zrozumienia przemocy terrorystycznej – aby można ją było łatwiej badać, a co za tym idzie – zwalczać. Narzędzie skłąda się z dwóch dashboardów. Pierwszy, w zależności od wybranego parametru oraz filtrów przedstawia cele (rankinguje malejąco pod względem liczby ofiar/rannych/liczby ataków) a także użyte bronie (rankinguje malejąco pod względem liczby ofiar/rannych/liczby ataków) czy też kraje w których jest największa liczba zamachów/ofiar/rannych. Drugi natomiast, przedstawia ataki w agregacji do poszczególnych miast.

Global Terrorism part 1
Global Terrorism part 2

Główne atuty

Zaprojektowanie dashboardów, dopracowanie graficzne raportów.

Wykorzystana wiedza z kursów

Dashboardy i narzędzia Power Excel, Analityka biznesowa w Tableau

Autorzy

Karolina Dąbrowska