elearning

Registration procedure for e-learning course

  1. Fill in the form below.
  2. You will receive an e-mail confirmation.
  3. We will send you a message confirming place reservation. Make a payment to the account number specified in the e-mail within 7 days from receiving the message. After that time, if you do not make a payment, we will cancel the reservation.
  4. After registering the payment we will send You a confirmation.
  5. Within the maximum 7 days of receiving the payment, we will create an account for you on the e-learning platform (https://moodle.labmasters.pl) and you will receive access to course materials.

Note: all formal documents (LabMasters regulations, invoice, e-mails from the office, etc.) will be in Polish.

Rejestracja na kurs e-learningowy / Register for a e-learning course

(wybierz kurs z listy rozwijanej / select a course from the drop-down list) *

Dane uczestnika / Participant information

Imię / First name: *

Nazwisko / Last name: *

Adres e-mail / E-mail address: *

Płeć / Gender: *
Kobieta / FemaleMężczyzna / Male


Dane do faktury (potwierdzenia wpłaty) / Information for invoice (payment confirmation):

Imię i Nazwisko (lub nazwa firmy) / Full name (or Company name): *

Adres (kod pocztowy, miasto, ulica) / Address (post code, city, street): *

NIP (pole opcjonalne - dla płatników VAT) / NIP (optional – for VAT payers):


Dodatkowe informacje (pole opcjonalne) / Additional information (optional):


Przeczytałem i akceptuję postanowienia regulaminu, polityki prywatności i informacji ogólnych na temat kursów e-learningowych oraz dane szczegółowe dotyczące tego kursu. / I have read and accept terms and conditions, general information about e-learning courses and detailed information about this course.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o zapisach na kursy, warsztaty i wydarzenia organizowane przez LabMasters oraz innych aktualnościach wysyłanych przez LabMasters sp. z o.o., zgodnie z polityką prywatności. Ze zgody w każdej chwili można zrezygnować. / I agree to receive commercial information about courses, workshops and events organized by LabMasters as well as other news sent by LabMasters sp. z o.o., according to Polityka prywatności. You can resign from this at any time.

* Pola wymagane / Required field