Cash Flow

Celem aplikacji jest oszacowanie stanu środków pieniężnych oraz ich wizualizacja na podstawie danych zaewidencjonowanych w różnych systemach informatycznych. Źródłem danych są raporty z systemu finansowo-księgowego, modułu zakupowego, bankowości elektronicznej i systemu wsparcia biznesu. Na ich podstawie został opracowany model danych w Power BI, prezentacja wyników i możliwość prognozowania elementów zmiennych.

Cash Flow

Główne atuty

Czytelność, dopracowanie graficzne raportów, interakcje pomiędzy poszczególnymi elementami raportów.

Wykorzystana wiedza z kursów

Dashboardy i narzędzia Power Excel, Analityka biznesowa w Power BI

Autorzy

Łukasz Rędziński